İhracat Hizmetleri

İhracat Hizmetlerimizde, Global ekonominin rekabetçi yapısı içinde üretim yapan, ihracat ve ithalat alanlarında etkinlik gösteren müşterilerimizin taleplerini doğru algılamak, hizmette verimliliği kurumların çalışma prensiplerine uygun olarak optimal seviyede tutmak, fiyatlandırma politikalarını günün şartlarına uygun olarak sunmak ve çalışmalarımızda duyduğumuz iş sorumluluğunu müşterilerimize hissedeceksiniz.. İhracat hizmetlerimizin akışı içinde uygun ihracatçı birliklerine üyelik, ihracatı düşünülen eşyanın GTİP tespiti mal tanımının doğru anlatımı, dahilde işleme rejimi ve hariçte işleme rejiminin beyanname üzerinde uygulamaları AT topluluğu veya 3. ülke ihracatları için uygun belgelerin tanzimi ve tastiği , tarım ve deniz ürünlerinde gerekli olan ilave belgenin izlenmesi , gümrük müdürlüklerinde işlemlerin takibi ve sonlandırılması ile birlikte satış şartlarına uygun olarak akreditiflerin çözümü, banka vesaiklerinin tanzimi ve taşıyıcı acentelere gerekli belgelerin sunulmasıdır.